• Saltuklu Mah. Atatürk Cad. No 34 Dadaşkent, Aziziye / Erzurum
  • info@bilgekolejim.com
  • (442) 327 44 44

HABER VE DUYURULAR

  • ANASAYFA
  • -
  • HABER VE DUYURULAR
  • -
  • COVID 19 VELİ BİLGİLENDİRME
23 Mayıs

COVID 19 VELİ BİLGİLENDİRME

COVID-19’UN BULAŞ ÖZELLİKLERİ

 Yeni tip koronavirüs, tespit ediliş tarihi itibarıyla henüz çok yeni bir virüs tipidir. Bu virüsle ilgili araştırmalar tüm dünyada devam etmekte ve virüsün bulaşması, yayılması, önlenmesi ve tedavisine yönelik sürekli yeni bilgiler ve bulgular elde edilmektedir. Kılavuzda yer alan yeni tip koronavirüs ile ilgili bilgiler, kılavuzun yayım tarihi itibarıyla güncel olup; ilgili işletmeler tarafından yeni gelişmeler takip edilmeli ve uygulamalar bu yönde güncellenmelidir.

ÖZEL BİLGE KOLEJİ EYLEM PLANI

Özel Bilge Koleji’nde COVID-19’a karşı tüm fiziki alanları ve ilgili tüm tarafları kapsayan risk değerlendirmesi yapılmış olup, yapılan bu risk değerlendirmesi sonuçlarına göre aşağıdaki önlemler uygulamaya konulmuş ve eylem planı oluşturulmuştur.

Özel Bilge Koleji’nde tüm ortak alanlar haftalık belirli periyodlarda dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmaktadır.

Okul içerisinde uygun görülen yerlere el dezenfektanı konulmuştur.

Görünen yerlere salgın önleme ile alakalı çeşitli uyarılar asılmıştır.

Ortak kullanım alanlarında (koridor, tuvaletler, ibadethane, sosyal alanlar vb.) maske takılması zorunlu hale getirilmiş, bu konuda tüm çalışanların, yüklenici firmaların, tedarikçi ve personel/öğrenci taşımacılığı yapan firmaların hassasiyet göstermesi önemle takip edilmektedir.

Okul içinde tüm personelin 1,5 m fiziki mesafe kuralına uyması konusunda gereken hassasiyet ve takip süreci yürütülmektedir.

Öğretmen odalarının, kullanılan diğer oda ve sınıfların doğal hava sirkülasyonunu sağlamak adına günde en az 3 defa 15’er dakika havalandırılması gerekmektedir, bu konuya gereken önem verilmektedir.

Okulda ortak kullanılan ekipmanların ve yüzeylerin her kullanımdan sonra dezenfekte edilmesi gerekmektedir.

Okul içi çalışma düzeninde 1,5 metre kuralına uyabilmek için çalışan başına yaklaşık 4 metrekare alan ayrılması, çalışma masalarının birbirinden ayrıştırılması veya yeterli aralık konularak personel çalıştırılması konusunda hassasiyet gösterilmesi beklenmektedir.

Semptom gösteren personelin izolasyonu ve sağlık kurumları ile irtibat ile tahliyesi sağlanmalıdır. İlgili personel ile temas eden diğer personelin 14 günlük izolasyonu gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Kullanılmış Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve muhtemel ya da teyit edilmiş vakanın temas ettiği atıklar Tıbbi Atık statüsündedir. Tıbbi atıkları ayrıştırılması, ayrı ve sızdırmaz bir poşette bertaraf edilmesine dikkat edilmektedir.

Okula giren her kişinin ateş ölçümü yapılmakta, 38 derece ve üzerinde ateşi tespit edilen kişiler kampüse alınmamakta ve sağlık kuruluşlarına başvurmaları istenmektedir. Tüm çalışanların bu konuda hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir.

Danışmada bulunan bekleme alanı, toplantı salonları bu süre zarfında kullanılmayacaktır. Toplantılar online olarak yapılacaktır.

İbadethanelerde aynı anda sadece 1 kişinin ibadet etmesine müsaade edilecek, ibadet esnasında maske takılması zorunlu tutulmakta, ibadet edecek personelin kişisel seccadesini kullanması gerekmektedir.

Asansörler kullanıma kapatılarak, sağlık sorunu olan ya da engelli personelin kullanmak istemesi durumunda yönetim ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Tuvalet ve lavabolar temizlik personellerimiz tarafından çalışma günlerinde günde 3 defa dezenfekte edilecektir.

Okul yemekhane hizmetini yürüten yüklenici firmadan tek kullanımlık (peçete, tuz, baharat vb.) malzemeler kullanması talep edilmiştir.

İLETİŞİM

Pandemi süresince şüpheli durumlarda Koronavirüs Çağrı Merkezi 184, Acil Talepler için 112’nin aranması gereklidir. Konu ile ilgili iletişim sürecinde Okul personellerine +90 442 327 44 44 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

COVID-19 Belirtileri Gösteren, Doğrulanan Kişilere Yapılacak İşlemler

Kuruluş çalışanlarından, ziyaretçilerden veya üçüncü kişilerden birinin COVID-19 belirtileri gösterdiği durumlarda yapılacak işlemler ile ilgili Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Planı ve Kılavuzu uygun hareket etmelidir. Belirti gösteren kişinin diğer kişiler ile temasını en aza indirmek üzere derhal eylem planına uygun işlemler yapılmalıdır.

 

Belirti gösteren kişinin, tolere edebiliyorsa tıbbi maske takması sağlanır ve kişi ayrı alana alınır; Okul yönetimine ve 112 çağrı hattına bilgi verilerek kişinin sağlık kuruluşuna sevki sağlanır.

Hastanın tedavi edilmesi amacıyla, bulunulan yerdeki hastanenin pandemik polikliniğine yönlendirilmesi için yerel sağlık otoritesine durum bildirildikten sonra tedavinin ne şekilde devam edileceğine ilgi hekim karar verir.

Hasta personel iş yerinde çalışmaya devam etmemelidir, bu konuda gereken tüm önlemler tüm ilgililer tarafından yerine getirilmelidir.

Semptom gösteren kişinin gerekli sağlık yardımı ulaşana kadar sürekli maske takması sağlanmalıdır. Öksürme ve hapşırma sonrası mutlaka el hijyeni sağlanmalı, çevre teması minimuma indirilmelidir.

Maske kullanımı hasta kişi tarafından tolere edilemezse, ağzı kaplayacak şekilde pamuklu bez (tek kullanımlık mendil) sağlanmalı ve kullanım sonrasında hemen bir tıbbi atık torbasına atılmalıdır. Tıbbi atık torbası mevcut değilse, sağlam çift plastik torbaya yerleştirilip kapatılmalı evsel atık olarak atılmalı; ellerin sabun ve suyla veya alkol bazlı el antiseptiği ile temizlenmesi sağlanmalıdır.

Belirti gösteren kişinin izole edildiği odanın sürekli havalandırılması sağlanmalıdır.

Belirgin COVID-19 semptomları (ateş, kuru öksürük veya nefes almada zorluk) olan bir kişi ile ilgilenirken maske, göz koruması, eldiven ve önlük dahil olmak üzere her zaman ek koruyucu donanım kullanılmalıdır. Kullanılan koruyucu donanım dikkatlice (maskenin ön yüzüne temas edilmeden ve diğer koruyucuların kirli yüzeylerine temastan kaçınarak) çıkarılmalıdır.

İlk önce eldivenler ve elbise çıkarılmalı ve hemen el hijyeni yapılmalı, sonra göz koruması, en son maske çıkarılmalı ve hemen sabun ve su veya alkol bazlı el antiseptiği ile eller temizlenmelidir.

Belirtileri olan kişinin vücut sıvılarıyla temas eden eldivenler ve diğer tek kullanımlık eşyalar tıbbi atık olarak kabul edilmeli ve uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

COVID-19 semptomları gösteren kişinin kuruluş yerleşkesi içerisinde çalışması durdurularak, yerel sağlık otoritesine bildirimi yapılmalı ve otoritenin talimatları uygulanmalıdır.

ÖZEL BİLGE KOLEJİ VELİ BİLGİLENDİRME VE TAAHHÜD BELGESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.